1. Do akej výšky mi zlúčite moje úvery?

Minimálna suma zlučovaných úverov je 1 000€, maximálna celková čiastka je až 10 000€.

2. Aké doklady potrebujem pri žiadosti o online úver?

Na vybavenie pôžičky si, prosím, pripravte:

  • dva doklady totožnosti. Ak ste občanom SR, musí byť jedným z týchto dokladov platný občiansky preukaz. Ďalším dokladom potom môže byť napr. vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz.
  • 3 výpisy z bežného účtu
  • potvrdenie o výške príjmu ak ste zamestnanec, ak ste dôchodca, pripravte si, prosím, dôchodkový výmer
  • úverovú dokumentáciu zmlúv, ktoré chcete zlúčiť (výpisy z kreditných kariet či kontokorentov, kópie úverových zmlúv v prípade spotrebiteľských či hotovostných pôžičiek).

3. Koľko zaplatím za vybavenie úveru?

Nie! Vybavenie nášho konsolidačného úveru je úplne zadarmo!